Brukerhåndbok Nokia Lumia Pdf Free Download

Hvis fakturaen stammer fra et tilbud, vil tilhørende tilbud kunne åpnes ved å klikke på symbolet. “E-post 1” angitt for kontaktperson hos kunden angitt som “Standard Deres ref”. Gir deg mulighet for å overstyre språk benyttet i ordrebekreftelse/faktura for en abonnent.

  • Ledig – Angir at du ikke anser seg som opptatt i avtaletidsrommet.
  • Dette sikrer at størrelsen på pdf-filene ikke blir for stor.
  • Her kan du analysere virkelig tidsforbruk opp mot opprinnelig plan, analysere ressursbruk og timeforbruk samt få en oversikt over salg knyttet til prosjektet.
  • Sakslisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Noen typer oppslag gir deg mulighet for å opprette en ny oppføring direkte fra oppslagsvinduet. I tilfelle vil det finnes en knapp “Ny” eller “Nytt” på verktøylinjen. Dette gjelder blant annet oppslag for firmaoppføringer.

Legge Inn Bilde

Dette vil du også kunne se på ikonet på fanekortene for “Opprinnelig plan” og “Virkelig plan”. Ikonet for opprinnelig plan vil vise et ettall og gul søyle, mens ikon for virkelig plan vil ha et totall og blå søyle. Angir hvis ønskelig kobling mot én av prosjektdeltakerne som angitt under “Deltakere”-fanen. Ressursene i prosjektet kan enten være arbeidsressurser eller materialressurser.

Denne operasjonen vil slette selve meldingen samt eventuelle vedlegg knyttet til meldingen. For å videresende en mottatt melding til noen andre, velger du “Videresend” fra verktøylinjen i vinduet for e-posten du har åpnet. Du vil da få opp et vanlig e-postvindu uten noen mottakere angitt. Du kan her fylle ut adressen til mottakeren eller velge en mottaker fra adresseboken ved å klikke på knappen merket “Til…”. “Min side – Mine avtaler” viser liste over alle dine avtaler. Du kan søke etter avtaler basert på ulike kriterier.

Learning Online Datapower Registrering For Administratorer Versjon 2x

XS Office kan varsle ansvarlig for salgsordren på leveringsdato for salgsordre. Varselet vil komme hvis ikke salgsordren er markert som vcruntime140_1.dll levert. Angir om fritekstlinje skal vises med kursiv (skråstilt) tekst i ordredokumentet. Angir om fritekstlinje skal vises med uthevet tekst i ordredokumentet.

Sende Sms

Angir en eventuell absolutt siste tidsfrist for utførelse av aktiviteten. Annen aktivitet som denne aktiviteten er en delaktivitet under. Den andre aktiviteten kalles i så fall en aktivitetsgruppe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *